Startseite   |   Login   |   Impressum   |   Datenschutz
 
Bannerbild | zur StartseiteAusblick vom Großen Arber auf Bayerisch Eisenstein | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite
Deutsch Englisch Tschechisch
 

Zvyky a tradice

Tradičnímu způsobu života a zvykům je v Bavorském lese stále přikládán velký význam. Nejinak je tomu i v Bavorské Rudě.

Řada původních zvyků upadla postupem času do zapomnění, ale díky výraznému povědomí o místních tradicích našeho regionu mnoho z nich přežilo nebo bylo částečně obnoveno.

 

Drobné sakrální památky

Umrlčí prkna a pamětní desky patří stejně jako křížky, polní kříže, boží muka či křížové cesty k četným drobným sakrálním památkám, které lze dodnes spatřit na mnoha místech našeho regionu.
 

Tyto památníčky jsou dokladem zbožnosti našich předků, na některých místech se však ke cti a chvále Boží staví dodnes, zejména proto, aby nám připomínaly určité události.
To se týká především umrlčích prken, která jsou v Bavorském lese všudypřítomná a dodnes se používají, aby nám připomínala zemřelé.

 

Wegkreuz im Ortsteil Steinhütte

 

 

 Pálení sněhu

Každý rok na konci zimy pořádají zaměstnanci lanové dráhy Arber Bergbahn a horské služby Zwiesel na Velkém Javoru tradiční pálení sněhu.
Po západu slunce se na východním svahu Velkého Javoru rozsvítí obrovský kříž sestavený z hořících pochodní. Tímto zvykem se místní loučí se zimní sezónou a děkují záchranářům za jejich práci v uplynulých měsících.
 

Hořící kříž lze spatřit až na vzdálenost několika kilometrů z celého železnorudského údolí a zatímco oheň plane, odebírají se účastníci naposledy společně do restaurace Arberschutzhaus, kde veselí za doprovodu muziky pokračuje. Znovu se zde sejdou až na začátku příští zimní sezóny.

 

Schneeverbrennen am Großen Arber

 

 

Velikonoční řehtačky

Velikonoční řehtání je zvyk, který v Bavorské Rudě ožívá každý rok v předvelikonočním pašijovém týdnu.
 

Přes celý Velký pátek a Bílou sobotu až do Velké noci utichají kostelní zvony, protože všechny „odletěly do Říma“, aby svým slavnostním zvoněním nerušily Ježíše Krista odpočívajícího v hrobě. Klekání je tedy oznamováno pomocí dřevěných řehtaček vydávajících hlasitý rámus.
 

Řehtačky se používají i během mše namísto mešních zvonků. Děti, většinou z řad ministrantů, navíc s dřevěnými řehtačkami prochází ulicemi a recitují říkanky, aby upozornily na blížící se čas modliteb a bohoslužby.

 

 

 

Unterkunftssuche